Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022. poz. 998) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego, który zgodnie z § 7  cyt. Rozporządzenia może być  przeznaczony do nieodpłatnego przekazania.

Nazwa składnika majątku:

Samochód ciężarowy marki Peugeot 308 Combi Trendy o następujących danych technicznych:
 • nr rejestracyjny  GD 1951Y
 • rok produkcji  2009
 • nr VIN  VF34E5FWC95147143
 • przebieg km – 185, 75 tyś. km
 • pojemność / moc silnika – 1598cm³-120km
 • dopuszczalna masa całkowita 1922 kg
 • liczba miejsc : 4
 • kolor nadwozia: szary
 • rodzaj skrzyni biegów – manualna
 • rodzaj paliwa: benzyna
 • ubezpieczenie OC AC ważne do 18.11.2022 r.
 • aktualny przegląd techniczny do 05.11.2022 r.
 • karta pojazdu Seria KP/AAB 2925663
 • wartość  16600,00 zł.
Ww. składnik majątku ruchomego może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na warunkach określonych w § 38 cyt.  Rozporządzenia innym organom lub jednostkom administracji publicznej, jednostkom samorządu terytorialnego.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać:
 1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
 4. uzasadnienie.

Do wniosku załącza się statut zainteresowanego podmiotu.

Wnioski, o których mowa powyżej należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie jednostki  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu), w terminie do dnia  18 sierpnia 2022 r., na podany niżej adres do korespondencji:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Na Stoku 50
80-958 Gdańsk


Zbędny składnik majątku ruchomego będzie udostępniony do obejrzenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. Składnik majątku po przekazaniu nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje na temat składnika mienia ruchomego można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 300 39 47

Piotr Zdralewicz
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Arendt (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Wojciech Zalewski (4 sierpnia 2022, 14:23:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1730