zamówienie na:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 00294974/01
wartość:
termin składania ofert: 23 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II: Na podstawie art. 260 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej PZP) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Tytuł/nazwa postępowania
Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

Identyfikator postępowania:
8d2bb2c3-a780-4db1-bac7-08b4a722bf0a

Tryb:
Tryb podstawowy, wariant 1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:
2022/BZP 00294974/01

Adres strony WWW postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d2bb2c3-a780-4db1-bac7-08b4a722bf0aInformacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej: 

1. W celu zapoznania się z miejscem objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający organizuje wizję lokalną w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kartuskiej 249 w Gdańsku, w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 10:00. Przedstawiciel Zamawiającego będzie czekał na Wykonawców przed głównym wejściem do budynku. 

2. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty udział w wizji lokalnej jest obligatoryjny, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 226 ust. 1 Pzp odrzuci ofertę, która zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Łukiewska-Stojek
Opublikował: Kamil Jankowski (8 sierpnia 2022, 08:05:56)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (24 lutego 2023, 13:16:22)
Zmieniono: Informacja o wynikach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 652