Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi obowiązujący od 09.02.2023 r.07.02.2023

Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi obowiązujący od 09.02.2023 r.

07.02.2023

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż dniu 20 lipca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r. określające środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (Dz .Urz. UE L 191 z 20.07.2022, str. 58).

Środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia określone jako zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi nie mogą być obecne w:
  • weterynaryjnych produktach leczniczych,
  • paszach leczniczych,
  • produktach leczniczych stosowanych w ramach tzw. „kaskady” w leczeniu zwierząt,
  • produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich do UE

oraz nie mogą być stosowane u zwierząt przywożonych z państw trzecich do UE.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 lutego 2023 r.

Głównym celem wyznaczenia grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do stosowania wyłącznie w leczeniu ludzi jest ograniczanie zjawiska antybiotykooporności oraz racjonalne i odpowiedzialne wykorzystywanie przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt oraz ludzi.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikiem z listą środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej oraz pod linkiem:   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R1255.

Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych dla ludzi (182kB) pdf

metryczka


Wytworzył: GIW (7 lutego 2023)
Opublikował: Wojciech Zalewski (20 marca 2023, 11:56:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93