6 stycznia 2023 wchodzi w życie nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt02.01.2023

6 stycznia 2023 wchodzi w życie nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

02.01.2023

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowana została Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Oznacza to, że ustawa wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.

Pełną treść ustawy można znaleźć na stronie 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2727

 

Rozporządzenia wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/22

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/15

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie alternatywnej metody identyfikacji koni rasy trakeńskiej
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/9

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/4

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2829

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Oberda (2 stycznia 2023)
Opublikował: Wojciech Zalewski (20 marca 2023, 11:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82