Przepisy dotyczące obrotu krajowego zwierzętami

WAŻNE DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 października br. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 informuje, że jednym ze zmienionych przedmiotową ustawą aktów prawnych jest Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Do wszystkich hodowców zwierząt gospodarskich, których Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczy, apeluje się o zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami prawnymi.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1605/1
Wersja pdf (348kB) pdf


Niżej wymienione przepisy prawa pochodzą z powszechnie dostępnych stron internetowych:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w zamieszczonych dokumentach.


Pod zamieszczonym linkami do ustaw, znajdują się odniesienia do :
- tekst ujednolicony - tekst ustawy z naniesionymi wszystkimi aktualnymi zmianami
- akty wykonawcze - wszystkie rozporządzenia wykonawcze do danej ustawy
- Dyrektywy europejskie - odniesienia do przepisów Unii Europejskiej, które zostały wdrożone do aktów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej lub krajowe przepisy wykonują ich postanowienia.

Przepisy prawa:
  • Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287
  • Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
  • Ustawa z o ochronie zwierząt
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724
  • Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040910872
  • Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071330921
  • Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040160145
  • Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031651590

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Widulińska (5 marca 2015)
Opublikował: Wojciech Zalewski (5 marca 2015, 09:53:23)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (6 października 2016, 14:43:26)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3069