Zwalczanie chorób zakaźnych

Zwalczanie chorób zakaźnych

Zakaz szczepienia przeciw chorobie Aujeszky u świń na terytorium Polski

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 2 września br. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie określenia choroby [...]

Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii każdego roku rozplanowuje i typuje do badania stada zwierząt w celu reprezentatywnego monitorowania chorób zakaźnych zwierząt.Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, [...]

Obszar woj. pomorskiego wolny od wirusa choroby Aujeszkyego

POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WTERYNARIIINFORMUJEObszar województwa pomorskiego z dniem 12.11.2012r. został uznanyza wolny od wirusa choroby Aujeszkyego,Wszystkie stada świń zostały uznane za urzędowo wolne od choroby. Wykaz siedmiu regionów [...]

Obszar woj. pomorskiego wolny od enzootycznej białaczki bydła

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 12 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L103 została opublikowana decyzja wykonawcza komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013r. zmieniająca załącznik II do [...]

metryczka