Szczepienie zwierząt wolno żyjących

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych w dniach 20.05.2011 r. - 30.05.2011 r. będą prowadzone szczepienia ochronne p/wściekliźnie zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Szczepionka p/wściekliźnie zostanie wyłożona drogą samolotową, jako kolejne szczepienie prowadzone na terenie województwa pomorskiego. Szczepienia na terenie tut. województwa są prowadzone w ramach programu zwalczania wścieklizny, ustalonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Inspektorat Weterynarii w celu skutecznego działania profilaktycznego.

Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie dla zwierząt dzikich, ze szczególnym uwzględnieniem lisów.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii powiadamiając o powyższych szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie szczepień, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 20.05.2011 r. do 10.06.2011 r. w szczególności ograniczenia zbiorowych polowań na zwierzynę, płoszenia zwierzyny, zbierania szczepionki przez ludzi, wpuszczania psów do lasów itp.

Bez ograniczeń należy wykonywać odstrzały sanitarne zwierząt oraz tzw. odstrzały kontrolne lisów, przeznaczonych do badań weterynaryjnych.

Programowa akcja szczepień zwierząt wolno żyjących prowadzona jest ze środków budżetu państwa. Szczepienia przeprowadza Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zgodnie z art. 56 ust. 5 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 tekst jednolity z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 02.06.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2004 r. nr 142 poz. 1509 z dnia 22 czerwca 2004 r.)


WSKAZÓWKI
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
IMMUNOPRZYNĘTY DO   ZWALCZANIA
W Ś C I E K L I Z N Y U LISÓW


  • Do zwalczania   wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.
  • Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie o kształcie plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy   pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa   wytwarza   immunologiczną odporność   przeciw wściekliźnie.
  • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
  • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
  • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolnożyjących.
  • Dla zachowania ostrożności prosimy, przy ewentualnych kontaktach z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.
  • Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
  • Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.
  • W wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.

PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY
W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI
Z W A L C Z A N I A   W Ś C I E K L I Z N Y

Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Gdańsku

metryczka


Wytworzył: Maciej Dragun (9 maja 2011)
Opublikował: Wojciech Zalewski (4 marca 2015, 16:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1775