Lekarze wyznaczeni

OGŁOSZENIE

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
poszukuje kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy wyznaczenia:

 
Rodzaj czynności:
a) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
b) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,
c) pobierania próbek do badań

w

nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego i ubojniach zwierząt rzeźnych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie
ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna
woj. pomorskie


Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • zdolności organizacyjne
 • komunikatywność
 • obowiązkowość
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny
 • zaświadczenie o ukończonej trzy miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii- w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • aktualne badania okulistyczne
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie pod numerem telefonu (058) 686-38-62

metryczka


Wytworzył: Wojciech Zalewski (5 grudnia 2014)
Opublikował: Wojciech Zalewski (5 grudnia 2014, 12:00:16)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (5 grudnia 2014, 12:11:28)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2014