Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Dostawa jednorazowych materiałów pomocniczych oraz odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 7 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00271885/01
wartość:
termin składania ofert: 29 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Części 1 - Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej: nie została złożona żadna oferta; Części II - Dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP; Części III - Dostawa materiałów jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; Części IV - Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; Części V - Dostawa ez, pałeczek i glaszczek używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP; Części VI - Dostawa jednorazowych rękawic ochronnych używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt: ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41¬808 Zabrze; Części VII - Dostawa jednorazowych sterylnych igieł do pobierania krwi od świń z końcówką typu luer - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP 

zamówienie na:

Dostawa zestawów do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2021/S 218/573384
wartość:
termin składania ofert: 22 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Części I - Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików: Biuro Handlowo Techniczne „ANIMAL TRADE" Sp, z o. o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa; Części II - Dostawa zestawów do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń w systemach zamkniętym i otwartym: Roclic Diagnostics Polska Sp. z o. o., ul. Bobrowiccka 8, 00-728 Warszawa;  

zamówienie na:

Dostawa testów do diagnostyki molekularnej i serologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 3 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00265090/01
wartość:
termin składania ofert: 19 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Części I - Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania materiału genetycznego wirusa SARS CoV-2: EURx Sp. z o. o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk; Część n - Dostawa zestawów do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy ptaków - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP; Część III - Dostawa zestawów ELISA do diagnostyki serologicznej klasycznego pomoru świń: PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz S. J. uL Elsnera 6,44-105 Gliwice;  

zamówienie na:

Dostawa materiałów jednorazowych i końcówek specjalistycznych zużywalnych do diagnostyki w kierunku ASFv dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 3 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/S 215-564371
wartość:
termin składania ofert: 18 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Części I - dostawa materiałów jednorazowych do aparatu: MagNa Pure 96, MagNa Pure LC II, Lightcycler II 480, wykorzystywanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv: Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; Części II - dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASF: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; Części III - dostaw a probówek jednorazowych do homogenizacji tkanek używanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP;  

zamówienie na:

Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00258015/01
wartość:
termin składania ofert: 15 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: PPUH ENTEMED Krzysztof Cibor, ul. Wspólna 66, 34-120 Sułkowice; 

zamówienie na:

Dostawa testów do diagnostyki chorób Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00253253/01
wartość:
termin składania ofert: 10 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: Dostawę testów do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: Biuro Handlowo Techniczne „ANIMAL TRADE" Sp. z o. o., ul. Wyczółki 75, 02¬820 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa surowic do wykrywania szczepów Salmonella dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00230821/01
wartość:
termin składania ofert: 21 października 2021  09:00
wynik postępowania: Dostawę surowic do wykrywania szczepów Salmonella dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o. o., ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00194197/01
wartość:
termin składania ofert: 6 października 2021  09:00
wynik postępowania: Części I - Zestawy diagnostyczne do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików: Biuro Handlowo Techniczne „ANIMAL TRADE" Sp. z o. o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa; Części II - Zestawy do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń w systemach zamkniętym i otwartym: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa;  

zamówienie na:

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów i surowic do diagnostyki w kierunku Salmonella spp. dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 7 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00193522/01
wartość:
termin składania ofert: 5 października 2021  09:00
wynik postępowania: Części I - Pożywki suche i kultury bakterii do diagnostyki w kierunku Salmonella ssp.: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Części II - Pożywki gotowe do diagnostyki w kierunku Salmonella ssp.:BioIVIaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin; Części III - Pożywki suche do diagnostyki mikrobiologicznej Salmonella ssp - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy P2P; Części IV - Testy płytkowe do diagnostyki w kierunku Salmonella ssp- nic została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy P2P; Części V - Testy do diagnostyki w kierunku Salmonella ssp.: bioMerieux Sp. z o.o., ul. gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa; Części VI - Testy Salmonella do systemu BazQ7: Argenta Sp. z o. o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Części VII - Surowice do wykrywania szczepów Salmonella: nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy P2P;  

zamówienie na:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00157730/01
wartość:
termin składania ofert: 15 września 2021  11:00
wynik postępowania: Modernizację (przebudowę) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249: Przedsiębiorstwo budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński, ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk; 

zamówienie na:

Dostawę testów Elisa, preparatów i substancji anabolicznych do diagnostyki chorób zakaźnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00111777/01
wartość:
termin składania ofert: 21 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Część I: Testy Elisa do oznaczania HISTAMINY - BIOKOM Sp. z o.o. sp. K, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki; Część II: Zestawy i testy Elisa do diagnostyki chorób odkleszczowych - nie została złożona żadna oferta Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP 

zamówienie na:

Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00103976/01
wartość:
termin składania ofert: 13 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - ENTEMED Krzysztof Cibor, ul. Wspina 66, 34-120 Sułkowice 

zamówienie na:

Dostawa testów Elisa, preparatów i substancji anabolicznych do diagnostyki chorób zakaźnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 6 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00099226/01
wartość:
termin składania ofert: 8 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: Część I - Zestawy Elisa do diagnostyki serologicznej - Centrowet-Cezal Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań; Część II - Zestawy i testy Elisa do diagnostyki chorób ryb - Centrowet-Cezal Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań; Część III - Testy Elisa do oznaczania HISTAMINY - Oferta firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o. o., ul. Śródziemnomorska 11/10, 02-758 Warszawa podlega odrzuceniu na podstawie artk. 226 ust. 1 pkt 5 - treść oferty jest nie zgodna z warunkami zamówienia. Postepowanie dla części III zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy PZP; Część IV - Zestawy i testy Elisa do diagnostyki chorób odkleszczowych - nie została złożona żadna oferta. Postepowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy PZP; Część V - Zestawy i testy Elisa do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz S.J., ul. Elsnera 6, 44-005 Gliwice; Część VI - Zestawy i testy Elisa do diagnostyki chorób wirusowych - Biuro Handlowo Techniczne "ANIMAL TRADE" Sp. z o. o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa;  

zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00071966/01
wartość:
termin składania ofert: 11 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: Część I - Standardy analityczne - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP; Część II - Odczynniki do badań molekularnych - QIAGEN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław;  

zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsk – 12 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00053091/01
wartość:
termin składania ofert: 20 maja 2021  09:00
wynik postępowania: Część I - Odczynniki chemiczne do analiz laboratoryjnych - P.H. VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11, 81-581 Gdynia; Część II - Odczynniki chemiczne - Th. Geyer Sp. zo. o., Czeska 22A, 02-902 Warszawa; Część III - Odczynniki chemiczne do HPLC - WITKO Sp. o.o., Al.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź; Część IV - Odczynniki chemiczne do badań laboratoryjnych - Th. Geyer Sp. zo. o., Czeska 22A, 02-902 Warszawa; Część V - Odczynniki chemiczne do badań GMO - P.H. VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11, 81-581 Gdynia; Część VI - Wzorce certyfikowane i materiały do analiz laboratoryjnych - LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki; Część VII - Odczynniki chemiczne do aparatu Applied biosystem 7500 - Life Technologies Polska Sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; Część VIII - Oligonukleotydy do badań molekularnych - Genomed S.A. ul.Ponczowa 12, 02-971 Warszawa; Część IX - Kolumienki do oczyszczania próbek metodą SPE - SHIM-POL A.M. BORZYMAWSKI Sp.J., ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; Część X - Zestawy do ekstrakcji (QuChERS) - SHIM-POL A.M. BORZYMAWSKI Sp.J., ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; Część XI - Kolumny i kolumienki chromatograficzne - Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa; Część XII - Standardy analizy VITEK2 - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP;  

zamówienie na:

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów do diagnostyki w systemach zamkniętych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 6 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00037394/01
wartość:
termin składania ofert: 30 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: Cześć I - Pożywki suche i kultury bakterii - Argenta Sp. z o. o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Część II - Pożywki specjalne - BTL Sp. z o. o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź; Część III - Pożywki suche do diagnostyki mikrobiologicznej - MERCK Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa; Część IV - Pożywki gotowe - GRASO Zenon Sobieski, ul. Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański; Część V - Testy potwierdzające obecność drobnoustrojów w systemie VITEK2 - bioMerieux Sp. z o. o., ul. gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa; Część VI - Argenta Sp. z o. o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań;  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)