Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 6 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.17.2019
wartość:
termin składania ofert: 20 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa myjki kwasowej do mycia szkła laboratoryjnego - Spectro-Lab Jan Borkowski, Al. 3 Maja 2/170 Warszawa. Część II - Dostawa zestawu do oznaczania azotu/białka metodą Kjeldahla - DONSERY Wojciech Kacaul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa. Część III - Dostawa wytrząsarki do metody QuWChERS - Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk. Część IV - Dostawa zamrażarki laboratoryjnej - szufladowej - FROST Tomasz Jankowski ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki. Część V- Dostawa czytnika Elisa do badań serologicznych - BIOKOM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Część VI - Dostawa zamrażarki laboratoryjnej podblatowej, niskotemperaturowej do - 80C - Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kaprów 10 w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.19.2019
wartość:
termin składania ofert: 15 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul.Kaprów 10 w Gdańsk: Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 60a 

zamówienie na:

Dostawa zestawów diagnostycznych do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.18.2019
wartość:
termin składania ofert: 5 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Dostawa zestawów diagnostycznych do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa materiałów jednorazowych i końcówek specjalistycznych zużywalnych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.16.2019
wartość:
termin składania ofert: 23 października 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa materiałów jednorazowych do aparatów: MagNa Pure96, MagNa Pure LC II, Lightcyceler II 480, wykorzystywanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASF: ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; Część II - Dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.15.2019
wartość:
termin składania ofert: 10 października 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Zestawy diagnostyczne do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFu) u świń i dzików: Biuro Handlowe Techniczne ANIMAL TRADE Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa Część II - Zestawy diagnostyczne do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFu) u świń i dzików: Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8. Oferta nie jest przeznaczona dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. Postepowanie unieważnione na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 3 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.11.2019
wartość:
termin składania ofert: 8 października 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa aparatu do automatycznej izolacji DNA: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; Część II - Dostawa urządzenia do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; Część III - Dostawa urządzenia do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego: SULMED Artur Sukil, ul. Magistracka 27/48, 01-413 Warszawa;  

zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 3 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.14.2019
wartość:
termin składania ofert: 2 października 2019  09:00
wynik postępowania: Część 1 - Dostawa odczynników chemicznych do diagnostyki wścieklizny - postępowanie unieważnione. Część 2 - Dostawa odczynników chemicznych do hodowli komórek - postępowanie unieważnione. Część 3 - Dostawa kolumn i kolumienek chromatograficznych - SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów jednorazowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.10.2019
wartość:
termin składania ofert: 1 października 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa narzędzi sekcyjnych i innych przyrządów drobnych użytkowych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt: Alchem Grupa Sp. z o.o., ul.Polna 21, 87-100 Toruń; Część II - Dostawa ez, płytek i głaszczek użytkowych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt: Alchem Grupa Sp. z o.o., ul.Polna 21, 87-100 Toruń; Część III - Dostawa filtrów strzykawkowych: Alchem Grupa Sp. z o.o., ul.Polna 21, 87-100 Toruń; Część IV - Dostawa materiałów zużywalnych dodatkowych do diagnostyki chorób zakaźnych: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80175 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa testów Elisa do diagnostyki chorób weterynaryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.13.2019
wartość:
termin składania ofert: 20 września 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa testów Elisa do diagnostyki chorób ryb: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Część II - Dostawa testów Elisa do oznaczania substancji anabolicznych: ,,FABIMEX'' Więcek Sp. j., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa; Część III - Dostawa testów Elisa do diagnostyki chorób weterynaryjnych: PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz S.J., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice; Część IV - Dostawa testów Elisa do diagnostyki choroby Aujeszkyego: Biuro Handlowo Techniczne, ,,ANIMAL TRADE'', ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa;  

zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 11 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.12.2019
wartość:
termin składania ofert: 18 września 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych: Przedsiębiorstwo Handlowe "VINC" Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11, 81-581 Gdynia; Cześć II - Dostawa odczynników chemicznych do badania GMO: Przedsiębiorstwo Handlowe "VINC" Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11, 81-581 Gdynia; Cześć III - Dostawa odczynników do diagnostyki wścieklizny: Nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. ; Cześć IV - Dostawa odczynników chemicznych do metody z wykorzystaniem aparatu Appled Biosystem 7500 FAST Real Time PCR: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica; Cześć V - Dostawa zestawów do ekstrakcji: "SHIM-POL A.M.BORZYMKOWSKI" Sp. J.,ul Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; Cześć VI - Dostawa oligonukleotydów do badań molekularnych: Genomed S. A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa; Cześć VII - Dostawa kolumienek do odczyszczania próbek metodą SPE: "SHIM-POL A.M.BORZYMKOWSKI" Sp. J.,ul Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; Cześć VIII - Dostawa mieszanin standardów chemicznych: Nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. ; Cześć IX - Dostawa kolumn i kolumienek chromatograficznych: "SHIM-POL A.M.BORZYMKOWSKI" Sp. J.,ul Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 4, ust. 2 SIWZ określił, że termin dostawy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Wykonawca w ofercie zaoferował 20 - dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. ; Cześć X - Dostawa kolumn chromatograficznych do analiz pestycydów: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica; Cześć XI - Dostawa zestawów do analiz GMO: NOACK POLEN Sp. z o.o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa  

zamówienie na:

Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.9.2019
wartość:
termin składania ofert: 3 września 2019  09:00
wynik postępowania: PPUH ENTEMED, Sułkowice, ul. Wspólna 66, 34-120 Andrychów 

zamówienie na:

Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFv) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.8.2019
wartość:
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: Noack Polen Sp. z o.o. 02-926 Warszawa, ul. Poloneza 93 

zamówienie na:

Dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz jednorazowej odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 11 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.5.2019
wartość:
termin składania ofert: 1 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: Część I -Dostawa igieł i strzykawek używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt - Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05- 850 Ożarów Mazowiecki. Część II - Dostawa narzędzi sekcyjnych i innych przyrządów drobnych używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt - unieważnione. Część III -Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - P. W. EURODIS Jolanta Pinet ul. Poznańska 16-18, 89-203 Zamość k/Bydgoszczy. Część IV -Dostawa materiałów drobnych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych - Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05- 850 Ożarów Mazowiecki. Część V -Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych - BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Część VI - Dostawa ez, płytek i głaszczek używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - unieważnione. Część VII - Dostawa szkła laboratoryjnego, w tym klasy A, używanego do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05- 850 Ożarów Mazowiecki. Część VIII - Dostawa filtrów wirówkowych - VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Część IX - Dostawa filtrów strzykawkowych - unieważnione. Część X -Dostawa materiałów zużywalnych do analiz chromatograficznych - Perlan Technologies Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Część XI -Dostawa materiałów zużywalnych dodatkowych do diagnostyki chorób zakaźnych - Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

zamówienie na:

Dostawa zestawów Elisa i odczynników do diagnostyki serologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.7.2019
wartość:
termin składania ofert: 29 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO I WETERYNARYJNEGO "CENTROWET-CEAZAL" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań 

zamówienie na:

Dostawa zestawów Elisa i odczynników do diagnostyki chorób weterynaryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.6.2019
wartość:
termin składania ofert: 11 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa zestawów Elisa do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt: PPH ESKULAP M. Furyk J. Matłosz S.J., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice; Część II - Dostawa zestawów Elisa i odczynników do diagnostyki serologicznej: nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. 

zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.4.2019
wartość:
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa odczynników chemicznych-specjalistycznych: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań; Część II - Dostawa odczynników chemicznych HPLC: S.WITKO Sławomir Witkowski, Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź; Część III - Dostawa odczynników chemicznych do badań laboratoryjnych: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa Część IV - Dostawa wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych: LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowska 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki 

zamówienie na:

Dostawa materiałów jednorazowych i końcówek specjalistycznych zużywalnych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.2.2019
wartość:
termin składania ofert: 17 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa materiałów jednorazowych do aparatów: MagNa Pure96, MagNa Pure LC II, Lightcyceler II 480, wykorzystywanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASF: ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o. , ul. Borowiecka 8, 00-728 Warszawa; Część II - Dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv: VWR International Sp. z o.o. , ul.Limbowa 5, 80-175 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów do diagnostyki w systemach zamkniętych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 6 części”.

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.3.2019
wartość:
termin składania ofert: 17 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa pożywek i kultur bakterii: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul Polska 114, 60-401 Poznań; Część II - Dostawa pożywek specjalistycznych: BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź; Część III - Dostawa pożywek suchych do diagnostyki mikrobiologicznej: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa; Część IV - Dostawa testów do systemu BAX Q7: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul Polska 114, 60-401 Poznań; Część V - Dostawa testów płytkowych do systemu Micronaut: Nie została złożona, żadna oferta, Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P. z. p.; Część VI - Dostawa testów potwierdzających obecność drobnoustrojów w systemie VITEK2: bioMerieux Sp. z o.o., ul. Gen J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.1.2019
wartość:
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Części I - Zestawy diagnostyczne do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików - Biuro Handlowo Techniczne ANIMAL TRADE Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa; Części II - Zestawy diagnostyczne do izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików - Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij