Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa zestawów do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy ptaków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2022/S 067/176563
wartość:
termin składania ofert: 4 maja 2022  09:00
wynik postępowania: Dostawa zestawów do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy ptaków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: EURx Sp. z o. o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa testów do diagnostyki molekularnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 3 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 00129408/01
wartość:
termin składania ofert: 29 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: Część I - Zestawy diagnostyczne do wykrywania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2: EURx Sp. z o. o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk; Część II - Nie została złożona żadna oferta. Postepowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP.; Część III - Zestawy diagnostyczne do wykrywania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2: Postepowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy PZP, złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

zamówienie na:

Dostawa wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 000126962/01/P
wartość:
termin składania ofert: 28 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: Dostawa wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: LGC Standards Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 27/28, Kiełpin, 05-092 Łomianki 

zamówienie na:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 00103463/01
wartość:
termin składania ofert: 7 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: Odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku: DANMED Daniel Karcz, Grzybno, ul. Szkolna 26, 80-300 Kartuzy 

zamówienie na:

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów do diagnostyki w systemach zamkniętych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 7 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 00079875/01/P
wartość:
termin składania ofert: 21 marca 2022  09:00
wynik postępowania: Części I - Pożywki suche i kultury bakterii: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Części II - Pożywki specjalistyczne: BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź; Części III - Pożywki suche do diagnostyki mikrobiologicznej: MERCK Life Science Sp. z o. o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań; Części IV - Pożywki gotowe: GRASO Zenon Sobiecki, ul. Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański; Części V - Testy potwierdzające obecność drobnoustrojów w systemie VITEK2: bioMerieux Sp. z o.o., ul. gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa; Części VI - Testy do systemu BazQ7: Argenta Sp. z o. o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Część VII - Testy płytkowe do systemu Micronaut: nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy PZP;  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)