Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawę testów Elisa, preparatów i substancji anabolicznych do diagnostyki chorób zakaźnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00111777/01
wartość:
termin składania ofert: 21 lipca 2021  09:00

zamówienie na:

Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00103976/01
wartość:
termin składania ofert: 13 lipca 2021  09:00

zamówienie na:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00095685/01
wartość:
termin składania ofert: 12 lipca 2021  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)