zamówienie na:

Dostawa testów do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.12.2020
wartość:
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: BHT ANIMAL TRADE Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa.