zamówienie na:

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów do diagnostyki w systemach zamkniętych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.4.2020
wartość:
termin składania ofert: 29 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa pożywek i kultur bakterii: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Część II - Dostawa pożywek specjalistycznych: BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź; Część III - Dostawa pożywek suchych do diagnostyki mikrobiologicznej: MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa; Część IV - Dostawa testów potwierdzających obecność drobnoustrojów w systemie VITEK2: nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p.