zamówienie na:

Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFv) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.3.2020
wartość:
termin składania ofert: 21 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Noack Polen Sp. z o.o., 02-926 Warszawa, ul. Poloneza 93