Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2015 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)uzasadnienie wyboru: brak ofert kandydatek/kandydatów

stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności oraz ubocznych produktów zwierzęcych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weteryanrii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 24 grudnia 2015  23:59

uzasadnienie wyboru: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności oraz ubocznych produktów zwierzęcych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weteryanrii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 30 listopada 2015  23:59

wybrany kandydat: Arkadiusz Noga, Skórcz 
uzasadnienie wyboru:

stanowisko:

Asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 października 2015  23:59

wybrany kandydat: Magdalena Nikoniuk, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru:

stanowisko:

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej
termin składania dokumentów: 26 czerwca 2015  24:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)