Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 20 (z 20)uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Molekularnych Żywności i Pasz

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 27 czerwca 2022  23:59

wybrany kandydat: Tomasz Gołda, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 20 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 20 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Wirusologicznych

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 20 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 14 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 31 maja 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 31 maja 2022  23:59

wybrany kandydat: Natalia Mikołajczak, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Laborant w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

wybrany kandydat: Michał Chajewski, Trzcinisko 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Wirusologicznych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Molekularnych Żywności i Pasz

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

wybrany kandydat: Marta Ołów - Koprowska, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent Pracownia Patologii

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 28 kwietnia 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 28 kwietnia 2022  23:59

wybrany kandydat: Kinga Kołakowska, Pisz 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

asystent w Pracowni Patologii

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 marca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Wirusologicznych

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 marca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 17 marca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 17 marca 2022  23:59

wybrany kandydat: Bogumiła Tyszkiewicz, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

asystent Pracownia Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 17 marca 2022  23:59

wybrany kandydat: Karolina Siedlecka, Banino 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 14 stycznia 2022  23:59

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 20 (z 20)