Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze ogłoszenia o naborze »uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Specjalista Do spraw: ds. księgowości w Zespole ds. finansowo - księgowych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 7 października 2022  23:59

wybrany kandydat: Barbara Cal-Oszywa, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Laborant w Pracowni Chemii Analitycznej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 7 października 2022  23:59

wybrany kandydat: Hanna Orłowska, Mosty 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 7 października 2022  23:59

wybrany kandydat: Katarzyna Szymańska, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Patologii

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 7 października 2022  23:59

wybrany kandydat: Anita Matyskiel, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 7 października 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 7 października 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2022  23:59

wybrany kandydat: Maria Balewska-Szuba, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

inspektor ds. bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Patologii

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2022  23:59

wybrany kandydat: Katarzyna Troka, Starogard Gdański 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Molekularnych Żywności i Pasz

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2022  23:59

wybrany kandydat: Aleksandra Wietrzykowska, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 28 lipca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 28 lipca 2022  23:59

wybrany kandydat: Joanna Smętek, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Wirusologicznych

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 28 lipca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Molekularnych Żywności i Pasz

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 27 czerwca 2022  23:59

wybrany kandydat: Tomasz Gołda, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 20 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 20 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Wirusologicznych

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 20 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 14 czerwca 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 31 maja 2022  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 31 maja 2022  23:59

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 20 (z 33) starsze ogłoszenia o naborze »