Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 8 maja 2020  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 24 marca 2020  23:59

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

stanowisko:

specjalista ds. księgowości Zespół ds. finansowo - księgowych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 10 marca 2020  23:59

wybrany kandydat: Weronika Wasielewska, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru:

stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Pracownia Mikrobiologii Żywności i Pasz

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 10 marca 2020  23:59

wybrany kandydat: Beata Brzezińska, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru:

stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Pracownia Chemii Instrumentalnej

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 10 marca 2020  23:59

wybrany kandydat: Alicja Grześkowiak, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru:

stanowisko:

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej Pracownia Badań Serologicznych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 10 marca 2020  23:59

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)