Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

uzasadnienie wyboru: brak ofert kandydatek/kandydatów


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (8 lutego 2018)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (11 lutego 2018, 15:05:37)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
termin składania dokumentów: 31 stycznia 2018  23:59Ogłoszenie o naborze nr 20505 z dnia 11.01.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
bezpieczeństwo żywności

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Nowy Dwór Gdański

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Tczewska 28
82-100 Nowy Dwór Gdański


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca poza jej siedzibą. Praca przy komputerze oraz z innymi urządzeniami biurowymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne.
Miejsce pracy mieści się na parterze budynku - wejście po jednym stopniu bez podjazdu. Toalety nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • pobierania próbek do badań i do celów diagnostycznych,
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności,
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku kandydatów z wykształceniem wyższym weterynaryjnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa dotyczących prawa żywnościowego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (w tym KPA)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Tczewska 28
  82-100 Nowy Dwór Gdański
  z dopiskiem ,, Oferta zatrudnienia"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty , które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Zakwalifikowani osoby zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterznarii (11 stycznia 2018)
Opublikował: Wojciech Zalewski (11 stycznia 2018, 11:19:06)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (11 lutego 2018, 15:05:37)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 651

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij