Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Marta Błaszkowska, Borzestowska Huta 
uzasadnienie wyboru: Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (10 grudnia 2020)
Wprowadził: Kamil Jankowski (10 grudnia 2020, 14:14:23)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 27 listopada 2020  23:59
Ogłoszenie nr 71159/ 14.11.2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Słoneczna 1

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1


Miejsce pracy:
Kartuzy
ul. Słoneczna 1

Ważne do 27 listopada2020 r.Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby
 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie:
 • a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
 • b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
 • c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt w zakresie wystawianych świadectw zdrowia,
 • badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
 • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z uznawaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kat B
 • prawo wykonywania zawodu
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
 • budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe,
Dodatkowe informacje
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość ,przekonania polityczne , przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .
 • Pracę możesz rozpocząć od: 2020-12-07


Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj do: 27 listopada 2020

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71159" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony
zwierząt"

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat

Przetwarzanie danych osobowych


Wzory oświadczeń

    Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (414kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (14 listopada 2020)
Opublikował: Wojciech Zalewski (23 listopada 2020, 12:16:28)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (10 grudnia 2020, 14:14:23)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320