Zmiana sposobu prowadzenia Księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz od 1 stycznia 2019 r. 02.01.2019

Zmiana sposobu prowadzenia Księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz od 1 stycznia 2019 r.

02.01.2019

W dniu 31.12.2018 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które uchyla  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 1268, z 2007 r. poz. 106 oraz z 2011 r. poz. 37).

Zmiany dotyczą przede wszystkim:
  • sposobu prowadzenia księgi bydła, świń, owiec lub kóz rejestracji w wersji elektronicznej
  • prowadzenia księgi rejestracji świń prowadzonej w siedzibie stada położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie
  • rozszerzono katalog danych, które umieszcza się w księdze rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

Księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzona w formie papierowej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu z 2011 r zachowują ważność, z tym że zdarzenia powstałe po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umieszcza się w księgach rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzonych w formie  papierowej zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Pełny tekst rozporządzenia zamieszczony został na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Oberda (2 stycznia 2019)
Opublikował: Wojciech Zalewski (5 stycznia 2019, 14:19:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348