Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem pierwszego przypadku ASF w woj. pomorskim25.05.2020

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem pierwszego przypadku ASF w woj. pomorskim

25.05.2020

W dniu 21.05.2020r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęconego zagrożeniu afrykańskim pomorem świń w związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku ASF u dzików  w woj. pomorskim w powiecie nowodworskim.

Na spotkaniu przedstawiciele Inspekcji  Weterynaryjnej przedstawili działania jakie dotychczas były podejmowane w związku z zagrożeniem tą chorobą oraz zostały określone kierunki dalszych działań.

Główne działania jakie były podejmowane w celu zabezpieczenia obszaru woj. pomorskiego przed ekspansją wirusa ASF były poświęcone:
 1. przygotowaniu służb do działań w przypadku wystąpienia choroby poprzez organizację ćwiczeń symulacyjnych w powiecie nowodworskim, malborskim, sztumskim i kwidzyńskim pk. GWIZD 2019
 2. monitorowanie ekspansji wirusa poprzez badania laboratoryjne dzików upolowanych, padłych i potrąconych w kolizjach drogowych
  W dniu 04.09.2020r. w związku z pogarszającą się sytuacją szerzenia wirusa ASF za wschodnią granicą woj. pomorskiego, na terenie województwa zostały utworzone obszary objęte ograniczeniami oraz ochronne gdzie przeprowadzane są intensywne badania laboratoryjne zwierząt dzięki którym w dniu 15.05.2020r. udało się wykryć dzika, który był zarażony wirusem ASF. Dzik został pozyskany ok 2,5 km od granicy województwa.
  Od 4.09.2019 do 21.05.2020  na w/w obszarach  Inspekcja Weterynaryjna zbadała łącznie 4150  dzików w tym na terenie powiatu nowodworskiego  246 dzików
 3. edukacji  rolników i kontrole w zakresie zabezpieczenia  bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie. Od 2018r. prowadzone są liczne szkolenia w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń , propagowane ulotki oraz przeprowadzane kontrole gospodarstw utrzymujących świnie. W woj. pomorskim wszystkie gospodarstwa zostały poddane takim kontrolom.
 4. obniżenie populacji dzika na terenach najbardziej zagrożonych aby uniemożliwić transmisję wirusa pomiędzy osobnikami tego gatunku. Wojewoda Pomorski wydawał rozporządzenia dotyczące odstrzału sanitarnego dzików na tym terenie w tym obecnie obowiązujące.
 5. stworzenie i utrzymanie odstraszaczy zapachowych i barier odstraszających dziki ustawionych wzdłuż rzeki Nogat oraz w Gminie Stary Dzierzgoń.

Również dzięki zaangażowaniu myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego ZO w Elblągu udało się skutecznie utrzymywać w/w bariery i redukować populację dzika na tym terenie.

Obecnie w związku z potwierdzeniem przypadku wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim:
 • przekazał tuszę dzika do uprawnionego zakładu  w celu utylizacji w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusa,
 • miejsca przetrzymywania tuszy zostały odkażone 
 • został wyznaczony obszar w promieniu 10 km od miejsca pozyskania dzika gdzie zostaną przeprowadzone  poszukiwania w celu wykrycia ewentualnych padłych dzików
 • w obszarze tym znajduje się 22 gospodarstwa utrzymujące ok. 569 szt. świń, które zostaną poddane niezwłocznie działaniom kontrolnym.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Arendt (25 maja 2020)
Opublikował: Wojciech Zalewski (25 maja 2020, 08:46:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65