Bałtyk- morze martwe? 11.10.2019 r.09.10.2019

Bałtyk- morze martwe? 11.10.2019 r.

09.10.2019

W dniu 11 października 2019 roku w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kaprów 10 odbędzie się konferencja: "Bałtyk- morze martwe?".

Celem Konferencji jest przedstawienie rzetelnej wiedzy pozyskanej z perspektywy zarówno jednostek naukowo-badawczych, rybaków, przetwórców ryb, urzędów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz miłośników Bałtyku na temat obecnej sytuacji środowiska morza Bałtyckiego i powodów jej powstania wraz z planowanymi działaniami w celu jej poprawy.

Organizatorzy Konferencji za kluczowe zadanie uznali przedstawienie szeregu głoszonych zagrożeń i rzetelną  ocenę ich faktycznego wpływu na stan wód Bałtyku.

W programie Konferencji zaplanowano również przedstawienie sytuacji zdrowotnej ryb szczególnie w kontekście wykorzystania ich jako surowca do produkcji żywności.

Ponadto Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, kontaktów i nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami.

Tematyka poruszana w trakcie wystąpień ma na celu uświadomienie słuchaczom realnych zagrożeń oraz  prawidłową ocenę stanu środowiska naturalnego.

Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na niezwykle istotną rolę szerokiej edukacji ekologicznej prowadzącej do zmiany postaw życiowych ludności.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Arendt (9 października 2019)
Opublikował: Wojciech Zalewski (9 października 2019, 13:10:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82