WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIERZĄT24.06.2019

WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIERZĄT

24.06.2019

Informacje dla przewoźników zwierząt

Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawanie im cierpienia.

Ponadto należy spełnić następujące warunki:
  • transport zwierząt musi być obsługiwany przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005;
  • należy skrócić do minimum długości trwania przewozu, zapewniając potrzeby zwierząt, np. możliwość położenia się, lub rozdzielenie, gdy narażone są na warunki stresowe;
  • transport musi być przeprowadzany bez opóźnień do miejsca przeznaczenia, natomiast warunki dobrostanu zwierząt muszą być regularnie kontrolowane i utrzymywane na odpowiednim poziomie, szczególnie np. latem w upalne dni należy unikać transportu w ciągu dnia;
  • zwierzęta muszą być zdolne do podróży, zdrowe, nie podlegać ograniczeniom w przewozie związanych z chorobą zakaźną, np. ASF, pochodzić z zarejestrowanych gospodarstw i być oznakowane zgodnie z przepisami oraz posiadać wymagane dokumenty takie jak np. paszporty dla bydła lub koni i świadectwa zdrowia dla świń;
  • środki transportu oraz urządzenia do załadunku i wyładunku muszą być przeznaczone, skonstruowane, utrzymywane oraz działać w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwierząt;
  • personel zajmujący się zwierzętami musi posiadać odpowiednie wyszkolenie lub kompetencje i wykonywać swoje obowiązki bez stosowania przemocy lub jakiejkolwiek metody powodującej niepotrzebny strach, zranienie lub cierpienie;
  • zwierzęta muszą być zapewnione: odpowiednia powierzchnia podłogi i wysokość, właściwe dla ich wielkości i zaplanowanego przewozu;
  • w przypadku długotrwałych przewozów woda, karma i odpoczynek są zapewnione w odpowiednich odstępach czasu oraz odpowiadają ilościowo i jakościowo danemu gatunkowi, wielkości i dopasowane są do wieku zwierząt;
  • środki transportu muszą być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Dodatkowo WSZYSCY przewoźnicy transportujący świnie bezwzględnie powinni pamiętać o zadach bioasekuracji podczas obsługi świń w gospodarstwach przy załadunku lub wyładunku i każdorazowo o bardzo dokładnej dezynfekcji środków transportu.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/
lub bezpośrednio w powiatowych inspektoratach weterynarii

Pomorska Inspekcja Weterynaryjna
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/


Informacje dla przewoźników zwierząt - ulotka. (145kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Oberda (24 czerwca 2019)
Opublikował: Wojciech Zalewski (25 czerwca 2019, 19:44:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66